Umeå-4°Molnigt

Umeå Tidning

Psykeveckan anordnas vecka 45 på Dragonskolan. Den 7 november föreläser Mats Johansson, konsult och musiker, om hur det är att få en adhd-diagnos som vuxen. Foto: Sara Lundvall

Mats fick en adhd-diagnos som vuxen

För fem år sedan fick Mats Johansson diagnosen adhd. Då hade han hunnit fylla 50 år.
– Att få diagnosen var en lättnad men också en stor sorg. Jag funderar över hur mitt liv skulle sett ut om jag fått den här diagnosen mycket tidigare, säger han.

Nyheter · Publicerad 14:22, 31 okt 2018

Nästa vecka inleds Psykeveckan och en av årets föreläsare är Mats Johansson, som arbetar som projektledare inom utbildningsrelaterad IT på Region Västerbotten i Umeå.

Ungefär 2,5 procent av alla vuxna uppskattas ha adhd och Mats fick diagnosen när han var 50 år.

– Jag har nästan hela livet upplevt att jag måste kämpa mer än andra när det gäller vissa saker, att det varit mycket besvärligare. Ibland har jag nästan känt mig som en sämre människa.

Adhd handlar om minskad aktivitet i de delar av hjärnan som är involverade i den viljemässiga styrningen av uppmärksamhet, aktivitetsreglering och impulskontroll. Funktioner som vi använder för att styra, planera och samordna våra handlingar.

Mats Johansson berättar att han alltid haft väldigt lätt för att lära sig saker och att det inte var några större svårigheter att som barn sitta still i skolbänken, tvärtom kallades han för professorn. Men även om han kan sitta still och se lugn ut i omvärldens ögon så skenar hjärnan iväg och efter en arbetsdag kan han vara helt slutkörd mentalt.

– Hyperaktiviteten är mer på insidan för mig och det var först efter gymnasiet som det började bli jobbigt. Då blev det mer att hålla reda på och fler saker att själv ansvara för i livet, berättar Mats Johansson.

De största problemen för honom har varit tankspriddhet och att han lätt blir distraherad. Detta har lett till svårigheter att komma ihåg vardagliga saker som att betala räkningar, passa tider och planera.

– Jag är expert på spruckna relationer. Man blir ju ganska jobbig att leva med, säger han.

Efter att han diagnosticerats började Mats medicinera, vilket han upplevde som positivt.

– När jag äter medicinen blir jag mycket bättre. Den hjälper mig med åtminstone till 70 procent med mina symptom. Jag fungerar bättre socialt exempelvis och har lättare för att faktiskt lyssna på andra.

I sitt nuvarande arbete upplever Mats också att han ständigt får den stimulans som han behöver. Som projektledare väntar alltid nya uppdrag, vilket underlättar för någon som lätt blir uttråkad.

– Min hjärna behöver mycket stimulans och får jag inte det utifrån så börjar hjärnan hitta på saker själv. Jag får mycket idéer och tankar och det kan väl vara bra, men det jobbiga är att det aldrig går att stänga av. Att stimulera hjärnan är ett sätt att vila, förklarar han.

En av anledningarna till att Mats Johansson tackat ja till att föreläsa på Psykeveckan är att han vill öka kunskapen kring vuxen-adhd. Andra psykiska problem är vanliga när man har adhd såsom ångest, depression och ätstörningar.

– Det finns väldigt många människor som mår dåligt på grund av detta, men det finns hjälp att få, säger Mats.

Psykeveckan

Psykeveckan anordnas den 5–8 november på Dragonskolan och syftar till att öka förståelsen för och kunskapen om psykisk ohälsa, med hjälp av föreläsningar, kulturella aktiviteter och andra arrangemang. Bland årets ämnen finns: Män och psykisk ohälsa, schizofreni, utmattningssyndrom, transkunskap, vården för patienter som söker för könsdysfori, självskadebeteende och självmord.

Arrangemangen under Psykeveckan riktar sig till alla intresserade och är kostnadsfria om inget annat anges

Orring: »Vi får lov att tacka för oss«

Umeå tidning läggs ned. Det beslutades förra veckan. – Jag tycker att vi som jobbat med det här projektet kan känna stolhet över vad vi åstadkommit, säger Erik Orring,...