Umeå-4°Molnigt

Umeå Tidning

Lång väntetid på adhd-utredning för vuxna

De senaste åren har allt fler vuxna vänt sig till psykiatrin för att göra en adhd-utredning.
– Kön är lång. Just nu är väntetiden två år, säger Niclas Bengtsson, sektionschef på adhd-mottagningen för vuxna på Nus.

Nyheter · Publicerad 14:22, 31 okt 2018

Det har blivit vanligare att diagnosen adhd ställs, något som troligtvis till största del beror på att kunskapen om symptomen har ökat. Drygt 5 procent av barn i skolåldern beräknas ha adhd, hos vuxna är det cirka 2,5 procent. Att det är färre vuxna beror till stor del på att man ofta lär sig att hantera sina svårigheter med tiden.

Uppskattningsvis utreds uppemot 200 vuxna per år på adhd-mottagningen vid Norrlands universitetssjukhus.

– Det är vanligt att man söker för något annat först, som ångest, utbrändhet eller depression, och att man i samband med det börjar misstänka att det finns en annan orsak, förklarar Niclas Bengtsson.

Den allmänna kunskapen kring adhd och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ökat, vilket också leder till att fler försöker hitta en orsak till att man har vissa problem i vardagen.

Många människor kan känna igen sig i symptomen, men det är när vardagen, jobb och relationer påverkas negativt som man kan börja fundera över vad som ligger bakom, menar Niclas Bengtsson.

– De som får en diagnos kan uppleva att de äntligen får en förklaring till varför det varit som det varit i livet, att det kanske inte är jag som person det är fel på utan att man har ett funktionsnedsättning som bidragit till det här.

På adhd-mottagningen i Umeå är väntetiden just nu cirka två år. Utredningskön har dock varit betydligt längre.

– Kön har minskat och målet är att den ska minska ännu mer. Det är något vi jobbar aktivt med genom att försöka bli mer effektiva i varje delmoment av en utredning, säger Bengtsson, som också berättar att de flesta som står i kön i dag troligtvis får en adhd-diagnos i slutändan.

– Ofta är det remisser via hälsocentraler och på hälsocentralerna har man blivit ganska duktiga på att tidigt avgöra om det rör sig om adhd eller inte. Remisserna är över lag mer välskrivna när de kommer.

Majoriteten får sedan behandling med någon form av medicin och hjälp med att få verktyg för en mer fungerande vardag.

– Sedan finns det vissa som är nöjda med en utredning och att få förstå varför det blivit som det blivit och då kan förhålla sig till det, säger Bengtsson.

Orring: »Vi får lov att tacka för oss«

Umeå tidning läggs ned. Det beslutades förra veckan. – Jag tycker att vi som jobbat med det här projektet kan känna stolhet över vad vi åstadkommit, säger Erik Orring,...