Umeå-4°Molnigt

Umeå Tidning

En särskild dag för kemiska experiment

Kemins dag ägde rum förra veckan och klass 5C på Sjöfruskolan deltog i Sveriges största kemiexperiment.
– Det är kul att se vad som ska hända, säger Maja Abrahamsson.

Nyheter · Publicerad 12:00, 24 okt 2018

I onsdags förra veckan genomförde över 100 000 skolelever i Sverige ett experiment: De tillverkade små »maskar« av kalciumalginat för att sedan undersöka vad som sker med dem i citronsyra- respektive bikarbonatlösning. Det var Kemins dag och målet med den är att barn och unga ska upptäcka kemi, tycka det är roligt och viktigt. Omkring 1 000 skolor deltog och en av dem var Sjöfruskolan i Umeå. Klass 5C var med för andra året i rad.

– Det är roligt med konkreta, genomtänka experiment som kan kopplas till verkliga livet. Det blir lite mer fördjupat också, säger läraren Maria Vinnervik.

Hon förklarar att i år läser femmorna matens kemi och hon tycker att det här experimentet kommer lägligt. Att eleverna får utföra momenten själva tycker hon är bra.

– Det betyder jättemycket. Det man gör landar på ett helt annat sätt än det jag står och berättar.

Det är IKEM, innovations- och kemiindustrierna, Nationalkommittén för kemi, Kemilärarnas resurscentrum och Kemisamfundet som arrangerar Kemins dag. Därifrån är förhoppningen att fler unga ska få upp ögonen för kemi eftersom det råder en stor kompetensbrist på kemiföretag i dag och därför att kemikunskaper behövs inom så många områden.

– Med hjälp av roliga experiment vill vi förmedla att kemi är ett framtidsområde, säger Helena Grennberg, ordförande Kemisamfundet och professor vid Uppsala universitet.

I klassrummet på Sjöfruskolan delas eleverna in i små grupper, de får tydliga instruktioner om hur de ska gå tillväga och sedan kör de igång med experimentet som är i tre delar. Eleverna Maja Abrahamsson, Alexander Genberg, Emil Forsberg, Elvira Ridderström och Signe Runesson tycker att det är väldigt roligt med experiment och att det blir lite annorlunda än en vanlig dag.

– Det är roligare och mer spännande, man vet inte riktigt vad som ska hända, säger Elvira.

– Det är mycket roligare än att sitta med en vanlig bok, säger Emil.

Orring: »Vi får lov att tacka för oss«

Umeå tidning läggs ned. Det beslutades förra veckan. – Jag tycker att vi som jobbat med det här projektet kan känna stolhet över vad vi åstadkommit, säger Erik Orring,...