Umeå-4°Molnigt

Umeå Tidning

Mycket att ta hänsyn till när Maja Beskow skapas

Hur blir en skola både attraktiv och funktionell? Den frågan stöts och blöts på inredningsarkitekterna Nancy Bladfälts och Emma Korsárs kontor. De har nämligen uppdraget att skapa en genomtänkt inredning som knyter samman byggnad med de olika verksamheter som ska inhysas. En utmaning, om du frågar dem.

Reportage · Publicerad 12:10, 13 jun 2018

Umeå tidning träffar Nancy Bladfält och Emma Korsár på deras arbetsplats i ett sex våningar högt kontorshus i Umestan företagspark. Byggnaden tilldelades Glaspriset i år tack vare sin dubbelglasfasad och var även först ut i Umeå att certifieras med Miljöbyggnad guld.
Det ligger flera verksamheter i byggnaden men på ett våningsplan huserar deras arbetsgivare Sweco. Samtalet får omedelbart fokus på inredning och Nancy berättar att det inte är hon och Emma som står bakom inredningen på deras kontor. Det finns nämligen ett koncept för hur kontoret ska se ut. Däremot finns en tapet i entrén som är unik för Umeåkontoret. Den har skapats av lokala illustratören Frida Hammar.

– Den visar på våra olika verksamhetsområden, förklarar Emma.

Emma och Nancy berättar att de är båda utbildade industridesigners och de har arbetat hos Sweco i ungefär två och ett halvt år. Just nu är ett av deras uppdrag Maja Beskow-skolan, som tidigare har hetat båda Östra gymnasiet och Fridhemsgymnasiet. En byggnad som invigdes redan i slutet av 1950-talet och som nu ska få nytt liv. Där ska totalt 1 600 elever inhysas fördelat både på högstadie och gymnasium. Kommunens gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd har bestämt att det ska finnas en kombination av elitidrott, högskoleförberedande program och yrkesprogram.

Namnet på skolan – Maja Beskow – är en hyllning till Umeås första kvinnliga lärare. Det var först i början av förra seklet som hon tillträdde sin tjänst på dispens, efter att ha utbildat sig till teckningslärare i Stockholm.

Det är inte förrän hösten 2019 som skolan ska stå klar, men Emma och Nancy har redan fått projektet och de konstaterar att det är många olika parametrar som de ska förhålla sig till: Dels att skolan är uppförd på 50-talet, men tillbyggd under senare årtionden, skolans varierade innehåll samt det faktum att Maja Beskow ska hjälpa till att profilera skolan.

– Vi ska göra en gestaltning av det, det ska kommuniceras på ett koherent sätt och kännas trovärdigt, säger Emma.

Hon fortsätter berätta att de har börjat försöka välja möbler efter årtal och väva in verksamheterna.

– Vår utmaning är att knyta ihop det till ett koncept och göra ett strategiskt arbete. Det är omöjligt att bara ställa ut bord och stolar, säger hon.

I fallet med Maja Beskow-skolan existerar det inte en befintlig personal ännu. När tid finns så föredrar både Nancy och Emma att arbeta nära verksamheten.

– De är experterna. När vi inte får ha samtalen med dem i verksamheten kan vi inte komma med de geniala idéerna, säger Emma.

Nancy berättar att här måste de ta hänsyn till byggnaden, något som även gäller vid andra uppdrag. De måste även ta in hur miljöerna ska användas.

– Här blir det en helt ny skola som behöver profilera sig på ett helt nytt sätt än vad som gjorts tidigare, säger Nancy.

Därför har de börjat med att arbeta fram ett koncept. De liknar den vid en varumärkesplattform, som alla ska jobba utifrån under byggnadstiden.

Liksom vid andra uppdrag ska de sedan tolka och skapa med hjälp av de avgränsningar som finns i byggnaden och verksamheten. Då använder de sina kreativa metoder och sin kunskap. Slutresultatet ska bli miljöer som ger största möjliga nytta för alla berörda.

– Det ska vara funktionellt, men också attraktivt, sticka ut och samtidigt skapa igenkännande, säger Emma.

– Ofta kan det handla om mjuka värden. Till exempel att en miljö på ett sjukhus ska vara läkande och lugnande, säger Nancy.

– Eller på en skola: Där ska den vara inspirerande och stödja nya lärosätt, fyller Emma i.

När de har privata uppdragsgivare så handlar det dessutom om att miljön ska hjälpa verksamheten att få en konkurrenskraft och kommunicera dess identitet.

Oavsett om det är offentlig eller privat verksamhet konstaterar de att om inte det tas hänsyn till vad miljön ska användas till riskerar det negativa följder på sikt.

– Missar som kostar ganska mycket i ett senare skede. Det kan handla om fåtöljer som inte är anpassade för patienter, textiler som inte går att rengöra, lampsladdar som är för korta och så vidare, säger Emma.

– Det kan även kosta att göra miljöer som ingen trivs eller varken kan eller vill vistas i, vilket kan påverka hela verksamheten, säger Nancy.

Här blir det en helt ny skola som behöver profilera sig på ett helt nytt sätt än vad som gjorts tidigare

Nancy Bladfält

Orring: »Vi får lov att tacka för oss«

Umeå tidning läggs ned. Det beslutades förra veckan. – Jag tycker att vi som jobbat med det här projektet kan känna stolhet över vad vi åstadkommit, säger Erik Orring,...