Umeå-6°Molnigt

Umeå Tidning

Emma Åslin Stårsta, regionsansvarig Frisk och fri, Foto: Elisabeth Glaas

»Vi har ett samhälle där det är lätt att bli ätstörd«

Många svenskar drabbas av ätstörningar och mörkertalet är stort.
Frisk och fri, riksföreningen mot ätstörningar, arbetar för att stödja drabbade och deras närstående. Nu söks volontärer i Umeå.

Nyheter · Publicerad 07:00, 08 aug 2018

Emma Åslin Stårsta är regionsansvarig för Frisk och fri. Hon berättar att i dag har de knappt tio volontärer i Umeå.

– Vi vill bli fler, gärna med olika erfarenheter och gärna även män, säger hon.

För att bli volontär ska man ha erfarenhet av ätstörning, antingen vara drabbad själv eller som närstående till en drabbad. Emma Åslin Stårsta berättar att för hennes egen del var kontakten med Frisk och fri betydelsefull när hon under två perioder tidigare i livet drabbades av ätstörning.

– Det var en viktig del i mitt tillfrisknande. Nu vill jag ge tillbaka.

De som blir volontärer för Frisk och fri utbildas innan de börjar sitt ideella arbete. Emma Åslin Stårsta förklarar att det stödjande arbete som sker är bland annat kontakt via mejl, det finns en stödtelefon samt en chatt dit man kan vända sig om man är drabbad eller närstående. Föreningen anordnar dessutom öppna träffar, föreläsningar och workshops. Vissa volontärer fungerar även som mentorer som den stödsökande kan ha kontakt med under ett halvår. Även om Frisk och fris verksamhet vilar på forskning från Kunskapscentrum för ätstörningar, KÄTS, understryker Emma Åslin Stårsta att de inte ersätter vårdbehandling.

– Vi är ett komplement till vården. Jag tror det behövs mycket medmänsklighet. Det är otroligt viktigt att veta att man inte är ensam och att man inte ska skämmas. Ensam är man inte, vi är många som vet hur det är.

När det gäller ätstörningar så finns stora kunskapsluckor som föreningen försöker fylla. Emma Åslin Stårsta berättar att en vanlig bild av ätstörningar är att det handlar om tonåringar som har anorexi, men det är så mycket mer komplext.

– Vi har ett samhälle där det är lätt att bli ätstörd.

Enligt KÄTS så har många med ätstörningar en stark rädsla för att gå upp i vikt och ätstörningar kännetecknas av en allvarlig störning i hur individen äter eller försöker kontrollera sin vikt.

Frisk och fri arbetar även förebyggande. Där ligger tyngdpunkten på att stärka självkänslan.

– Jag tror att det generellt behövs mer fokus på att stärka självkänslan. Att jobba tidigt med det och prata om det tror jag ger en styrka. Du vågar berätta hur du mår och kanske vågar fråga hur någon annan mår.

Orring: »Vi får lov att tacka för oss«

Umeå tidning läggs ned. Det beslutades förra veckan. – Jag tycker att vi som jobbat med det här projektet kan känna stolhet över vad vi åstadkommit, säger Erik Orring,...