Umeå-4°Molnigt

Umeå Tidning

Sävar från ovan. Foto: Pressbild

Stort engagemang för hur Sävar föreslås att växa

Umeå kommun har tagit fram en plan för Sävar som innebär en kraftig utbyggnad av orten.
Efter påtryckningar från allmänheten förlängs samrådstiden. De som vill lämna synpunkter har till sista september på sig.

Nyheter · Publicerad 07:00, 05 sep 2018

I dag bor det knappt 3 000 invånare i Sävar tätort. Det planförslag som Umeå kommun har tagit fram siktar mot år 2050. I den skapas möjligheter för upp till 6 000 nya boenden i Sävar.

Förra veckan bestämdes det på kommunen att samrådstiden för den fördjupade översiktsplanen för Sävar förlängs. Det innebär att allmänheten har möjlighet att tycka till om den september månad ut.

– Det är många som är engagerade. Både allmänhet och politiker har uttryckt önskemål om att förlänga. Från tjänstemannasidan finns ingen anledning att inte göra det då. Det är positivt att fler engagerar sig och tycker till, säger Hanna Jonsson, samhällsplanerare på kommunen.

Hon berättar att de fått ett 60-tal yttranden med synpunkter från privatpersoner hittills. De har kommit via bland annat webbformuläret på kommunens hemsida, per mejl och även via telefonsamtal. Det har även debatterats på insändarsidor i lokalmedia och på dialogträffen som ordnades under Sävar marknad pratade kommunens representanter med cirka 500 personer.

– Järnvägen tar mycket fokus, säger Hanna Jonsson.

Om du bortser från allmänhetens synpunkter: Vilka utmaningar har ni annars för planeringen?

– En stor utmaning är att försöka behålla Sävars identitet och det som Sävarborna uppskattar med orten. Identifiera det som gör att så många vill bo där nu och försöka behålla det vid en kraftig tillväxt.

Hon understryker att tillväxten inte kommer att ske över en natt utan att siktet är inställt på år 2050.

– Samtidigt kommer ett fullt utbyggt förslag innebära att de allra flesta som bor i Sävar är nyinflyttade. Det är en stor utmaning att bibehålla det som är Sävars karaktär i dag.

Orring: »Vi får lov att tacka för oss«

Umeå tidning läggs ned. Det beslutades förra veckan. – Jag tycker att vi som jobbat med det här projektet kan känna stolhet över vad vi åstadkommit, säger Erik Orring,...