Umeå-17°Molnigt

Umeå Tidning

Julia Hamre, Umeå performance center, UPC, och Anna Nordström, professor vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, höll i introduktionen för deltagarna i Seniorsportarskolan i Umeå förra veckan. Foto: Elisabeth Glaas

Sportarskola för äldre

Nu har pilotprojektet Seniorsportarskolan dragit igång.
– Det blir ett brett fokus på hälsa och aktivitet, säger Anna Nordström, vid avdelningen livsmedicin, Västerbottens läns landsting.

Nyheter · Publicerad 12:00, 09 maj 2018

Förra veckan hölls första informationsmötet för Seniorsportarskolan i Umeå. Det är ett pilotprojekt som vänder sig till de som är över 60 år som vill lära sig mer om hälsa samt vill testa nya aktiviteter. Totalt deltar omkring 60 personer fördelat på Umeå och Storuman. Det avslutas vid midsommar.

Det är landstingets avdelning livsmedicin som står bakom projektet, som sker i samverkan med kommuner och andra organisationer samt företag. Anna Nordström, vid livsmedicin, berättar att de är en enhet som arbetar med levnadsvanor och prevention.

– Vi lägger mycket tid och skattepengar i vårt samhälle på att lappa och laga, endast en liten del går till prevention. Men en stor del av levnadsvalen påverkar sjukdomar. Till exempel kan 80 procent av sjukdomar som rör hjärt- och kärl och diabetes förhindras med goda levnadsvanor, säger Anna Nordström.

Hon berättar att de vill nå de som behöver få hjälp att komma igång. Förhoppningen är att deltagarna ska fortsätta att vara aktiva när projektet är över. Anledningen till att de vänder sig till seniorer är för att det är en stor omställning i livet att gå i pension samtidigt som det är en tid i livet då levnadssjukdomar börjar debutera.

– Man upptäcker plötsligt att man inte är odödlig.

När pilotprojektet är slut ska resultaten sammanställas. Anna Nordström hoppas att Seniorsportarskolan sedan ska kunna erbjudas till pensionärer i hela länet.

Julia Hamre arbetar på Umeå performance center, som är en samarbetspartner i projektet. Hon leder träningspass för seniorer och ser positivt på initiativet.

– Det behövs verkligen. Att de får testa olika aktiviteter för att se vilken som är ens grej gör att sannolikheten ökar att de vågar fortsätta efter projektet.

Gerd Jonsson är en av deltagarna.

– Mitt starkaste argument för att delta är hälsoaspekten. Jag vill lära mig mer och hoppas få testa olika nya aktiviteter så jag kan hitta något jag vill fortsätta med.

Senior- sportarskolan

Ett pilotprojekt som pågår från 2 maj till midsommar i Umeå och i Storuman. De åtta veckorna består av två träffar i veckan: Ett teoretiskt pass och ett aktivitetspass. Det är Västerbottens läns landstings avdelning livsmedicin som lanserar pilotprojektet, som sker i samarbete med Umeå kommun, Storumans kommun, Umeå universitet, Region Västerbotten och Sensus.

Orring: »Vi får lov att tacka för oss«

Umeå tidning läggs ned. Det beslutades förra veckan. – Jag tycker att vi som jobbat med det här projektet kan känna stolhet över vad vi åstadkommit, säger Erik Orring,...