Umeå-4°Molnigt

Umeå Tidning

Skolans underskott skapar djup oro

För- och grundskolan i Umeå beräknas missa årets budget med 50 miljoner kronor. Det oroar Lärarförbundet Umeå, som förutspår en ännu tuffare arbetssituation för lärarna.
– Budgeten är för snäv, säger Anna Olskog, ordförande för Lärarförbundet Umeå.

Nyheter · Publicerad 07:00, 10 okt 2018

Efter augustis slut redovisade för- och grundskolenämnden ett underskott på drygt -43,6 miljoner kronor. När året är slut beräknas underskottet landa på -50 miljoner kronor. Nämnden förklarar underskottet med att skolans verksamheter haft för hög bemanning i förhållande till budgeten under vårterminen.

Lärarförbundet Umeås ordförande Anna Olskog delar inte den bilden, utan menar att budgeten helt enkelt är för snålt tilltagen.

– Jag känner mig allvarligt oroad över hur fortsättningen ska se ut. Jag är rädd för att våra medlemmar ska arbeta sig sjuka, säger Olskog.

Hon menar att det gjorts sådana besparingar på flera håll i Umeås för- och grundskolor att det skulle vara svårt för lärare och annan skolpersonal att klara fler nedskärningar. Hon lyfter ett exempel med en skola som tagit bort vaktmästaren för att klara budgeten. Där har lärarna fått ta över vaktmästarsysslorna för att verksamheten ska fungera.

– Vi behöver fler vuxna i skolan och vi måste renodla lärarnas uppdrag så att de får fokusera på undervisning med därtill nödvändigt för- och efterarbete. I dag har de för tuff arbetssituation.

Hur tycker du att för- och grundskolenämnden ska hantera det rådande underskottet?

– Om jag fick bestämma så skulle man avskriva budgetunderskottet och tillföra pengar från andra nämnder.

Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden, vill skingra orosmolnen inför framtiden något.

– Det är klart bekymmersamt när vi visar ett stort underskott. Mitt absoluta fokus är att få en budget i balans under hösten och om vi har det när vi bryter mot 2019 tror jag inte vi kommer behöva vidta några stora åtgärder. Men nu måste vi följa verksamheten noggrannt, säger Brydsten.

Enligt henne är effektiviseringarna som krävs redan gjorda för att hantera underskottet och lärarna har därmed redan känt av effekterna av dessa.

– Inför höstterminen har varje enhet fått se över hur många elever och hur stor budgettilldelning man har och anpassat verksamheten utifrån förutsättningarna. Det har pågått ett intensivt arbete och jag vet att våra ledare har slitit med det här, säger Brydsten och tillägger:

– Så länge vi får en budget i balans har jag goda förhoppningar inför 2019 att det ska lätta.

Orring: »Vi får lov att tacka för oss«

Umeå tidning läggs ned. Det beslutades förra veckan. – Jag tycker att vi som jobbat med det här projektet kan känna stolhet över vad vi åstadkommit, säger Erik Orring,...