Umeå-4°Molnigt

Umeå Tidning

Den 1 januari nästa år kommer Västerbottens läns landsting, Region Västerbotten och delar av Länsstyrelsen Västerbotten bli en organisation med en politisk ledning. Val till den sker i höst. Foto: Pressbild

Riksdagsbeslut: Det blir en region i länet

Förra veckan blev det klart att det blir en region i Västerbotten den 1 januari 2019. Det beslutade riksdagen.
Val till regionfullmäktige sker i september, samtidigt som riksdagsvalet.

Nyheter · Publicerad 07:15, 25 jun 2018

Beslutet som kom förra veckan innebär att Västerbottens läns landsting, Region Västerbotten och delar av Länsstyrelsen Västerbotten går samman och blir en gemensam organisation. Dessutom kommer det att finnas en gemensam politisk ledning.

Namnet på den nya organisationen blir Region Västerbotten.

– Det känns bra att sista pusselbiten är på plats och att vi nu kan färdigställa vårt arbete med att bilda en region. Mycket är redan gjort men nu kan vi med all kraft slutföra arbetet, säger Peter Olofsson (S), landstingsråd Västerbottens läns landsting.

Det var i september 2017 som Västerbottens läns landsting ansökte hos regeringen om att få överta det regionala utvecklingsansvaret och bilda en region. I och med riksdagens beslut att det regionala utvecklingsansvaret ska överföras till landstingen blir detta verklighet den 1 januari 2019.

– Mycket glädjande att få bifall på vår ansökan. Detta gör det möjligt med en ny region från årsskiftet och att Sverige då får samma regionala struktur, säger Erik Bergkvist (S), regionråd Region Västerbotten.

Regionens förtroendemannaorganisation ska bestå av regionfullmäktige och fem nämnder: Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, nämnden för regional utveckling, folkhögskolestyrelsen och patientnämnden.

Det ska även inrättas tre beredningar under landstingsfullmäktige, som ska arbeta med frågor inom demokrati- och folkhälsoområdet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har ansvaret för sjukhusvård, primärvård och tandvård samt funktionshinder och habilitering.

Regionala utvecklingsnämnden har ansvaret för det regionala arbetet med tillväxt.

Vilka som hamnar i regionfullmäktige, regionens högsta politiskt beslutande organ, sker vid riksdagsvalet i höst. Värt att notera är att på valsedlarna kommer det även fortsättningsvis stå »val till landstingsfullmäktige«, trots att det är till regionfullmäktige. Orsaken grundas på att det enligt lag ska stå så.

Orring: »Vi får lov att tacka för oss«

Umeå tidning läggs ned. Det beslutades förra veckan. – Jag tycker att vi som jobbat med det här projektet kan känna stolhet över vad vi åstadkommit, säger Erik Orring,...