Umeå-6°Molnigt

Umeå Tidning

Områdespolisen Manuel Andersson har under våren dragit igång ett projekt där ungdomar, främst unga killar, får träna på gym med poliser – en aktivitet som varvas med samtal och föreläsningar. »Vi planerar nu för en fortsättning till hösten och förhoppningen är att få ta med sig ett par av deltagarna från den här omgången som någon form av mentorer«, säger han. Foto: Sara Lundvall

Polisen stärker unga

Styrketräning med poliser.
Det är en i raden av brottsförebyggande aktiviter som Umeå kommun nu aktivt satsar på tillsammans med polisen och andra samhällsaktörer.
– Det är jätteroligt att få möjlighet att träffa ungdomarna under andra former, säger områdespolisen Manuel Andersson.

Nyheter · Publicerad 07:05, 13 jun 2018

För att öka tryggheten och minska brottsligheten i de nord-
östra stadsdelarna har Umeås brottsförebyggande råd, Umebrå, sedan i höstas arbetat med uppdraget Umeå växer – tryggt och säkert. Under vintern och våren har en tät samverkan vuxit fram mellan bland annat polisen, Bostaden, civilsamhället och andra verksamheter i kommunen.

– Bakgrunden var en rapport som polisen presenterade där de började se tendenser till att en viss typ av problem var överrepresenterad i dessa stadsdelar. Det handlade främst om ordningsstörning, skadegörelse, anlagda bränder, narkotika och hot, men man upplevde också att i det fanns en försämrad attityd i de här grupperingarna mot samhällets företrädare, berättar Kerstin Rörsch, processledare på Umebrå.

Efter att kommunen själva gjort en kartläggning presenterades fem fokusområden: Stärka föräldrar, förebygga droger, skapa meningsfull fritid, förebygga utanförskap och utveckla samverkan.

Sedan en tid tillbaka arbetar man nu konkret med en rad brottsförebyggande aktiviteter; En satsning på östra Ersbodas utemiljö och ett nytt »hängställe« för ungdomar, feriejobb där ungdomar får arbeta utomhus på sina områden och sociala insatsgrupper där polis och socialtjänst har samarbetat med ungdomar som bedöms ligga i riskzonen för en kriminell livsstil.

Manuel Andersson, områdespolis i de nordöstra stadsdelarna, är initiativtagare till projektet »Starkare« – där ungdomar får chans att stryketräna med poliser.

– Jag tränar mycket på gym själv och tycker att det är avstressande och någonting jag mår bra av. Jag märkte att många killar kommer fram och vill prata gym och träning och insåg då att vi hade någonting gemensamt. Det är viktigt att hitta gemensam mark och vägar att mötas, säger han.

I drygt sex veckor har han nu tränat med ungdomar, som även fått förtroende till att ha ett eget gymkort. Intresset har varit över förväntan och i dagsläget rör det sig om cirka 18 unga som deltar i varierad grad.

– Det är väldigt viktigt att visa att man litar på dem och än har ingen misskött sig. Det är roligt att få möjlighet att träffas och umgås under andra former och jag kommer ju inte dit i uniform, berättar Manuel Andersson.

Enligt Kerstin Rörsch är Umeå den största staden i landet utan socialt utsatt område och ambitionen med det treåriga projektet i stort är att det ska förbli så.

– Alla som växer upp i Umeå ska känna sig som en del av en gemenskap och av samhället, säger hon.

Orring: »Vi får lov att tacka för oss«

Umeå tidning läggs ned. Det beslutades förra veckan. – Jag tycker att vi som jobbat med det här projektet kan känna stolhet över vad vi åstadkommit, säger Erik Orring,...