Umeå-4°Molnigt

Umeå Tidning

Illustration från detaljplanen för Magistern 1 på Ålidhem. Foto: Umeå kommun

Planer på tusentals nya bostäder

Drygt 500 lägenheter – Öst på stan och på Ålidhem – samt ett helt bostadskvarter vid Tjälamark kom ett steg närmare förverkligande förra veckan genom beslut i byggnadsnämnden.

Nyheter · Publicerad 10:30, 25 maj 2018

Två stora detaljplaner har godkänts av byggnadsnämnden. Den ena rör nya bostäder vid Umeå östra, vid cykelbron Svingen. Där vill Balticgruppen bygga bostäder och så kallad centrumverksamhet.

I planen står det att omkring 300 lägenheter, kontor, hotell, butiker och service kan byggas. Det tillåts dock inte något större handelsområde som genererar mycket trafik. Även om detaljplanen är godkänd i nämnden ska kommunfullmäktige först anta den innan den kan bli verklighet.

När det gäller den andra detaljplanen så är det Bostaden som vill bygga tio mindre flerbostadshus på Magistervägen. Det är i huvudsak små lägenheter, totalt handlar det om cirka 250 lägenheter. Området kommer därmed att förtätas och det kan komma att byggas även parkerings- och kontorshus.

Byggnadsnämnden fattade även beslut om att inleda arbetet med att planlägga ett större område i höjd med Tjälamark, vid väg 363. Där vill Obos mark skapa förutsättningar för bostäder, handel, kontor, verksamheter och annat som behövs när en stadsdel ska skapas.

– Här skulle det kunna bli fråga om bortåt ett par tusen boende i småhus och flerfamiljshus samt kommunal service, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande, i ett pressmeddelande.

Han förtydligar att det dock är ett stort planarbete som kommer att ta tid.

– Området ligger nära riksintresseområde för rennäring och inom försvarsmaktens riksintressen likaså.

Orring: »Vi får lov att tacka för oss«

Umeå tidning läggs ned. Det beslutades förra veckan. – Jag tycker att vi som jobbat med det här projektet kan känna stolhet över vad vi åstadkommit, säger Erik Orring,...