Umeå-4°Molnigt

Umeå Tidning

Nytt åtgärdsprogram mot buller på gång

Nu finns ett förslag till nytt åtgärdsprogram mot buller ute på remiss.
– Goda ljudmiljöer får oss att må bättre, säger Annika Söderlund, chef miljöskydd på Umeå kommun.

Nyheter · Publicerad 07:00, 27 jun 2018

Det här är det andra åtgärdsprogrammet som Umeå kommun skapat mot trafikbuller som skapas på kommunens gator. Annika Söderlund berättar att formellt handlar det om en EU-förordning. Alla städer som har över 100 000 invånare ska göra en bullerkartläggning samt ett åtgärdsprogram mot buller. Första programmet skapades år 2013.

– Vi har jobbat med bulleråtgärder tidigare. Men det första åtgärdsprogrammet blev startskottet för vårt systematiska arbete.

Annika Söderlund förklarar att nu arbetar de med en revidering. De ser vad som genomförts samt vad som kan göras de kommande fem åren. Det är nämligen med femårsintervaller som programmen ska förnyas.

– Programmet ska innehålla både kortsiktiga och långsiktiga mål.

Några strategier som kommunen arbetar med i arbetet mot buller är: Sänkta hastigheter för trafiken, elbussar i lokaltrafiken samt utbyggd laddinfrastruktur. Utsatta fastigheter kan eventuellt få kommunalt bidrag för att byta ut fönster, ny byggnation uppförs med ljudisolerande material och kan även fungera som ljudskydd för äldre bebyggelse.

– Sedan kan man tillgängliggöra goda miljöer. Lundabron är ett sådant exempel. Fler får tillgång till tystare miljöer.

Vilken konsekvens kan det få att inte ha goda ljudmiljöer?

– Buller kan ge ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom samt diabetes. Det påverkar stressnivån och sömn.

Hon menar att en god ljudmiljö blir en inkluderande stad och en hälsovinst.

– En femtedel av medborgarna har någon typ av hörselnedsättning.

Programmet är nu ute på remiss och det står var och en fritt att tycka till om det till den 23 september. Synpunkter lämnas på kommunens webbplats eller via brev alternativt mejl. Mest troligt kommer kommunfullmäktige att fatta beslut om åtgärdsprogrammet i december.

Orring: »Vi får lov att tacka för oss«

Umeå tidning läggs ned. Det beslutades förra veckan. – Jag tycker att vi som jobbat med det här projektet kan känna stolhet över vad vi åstadkommit, säger Erik Orring,...