Umeå-4°Molnigt

Umeå Tidning

Ny vårdsatsning för kvinnor

Vården av kvinnor som drabbats av en förlossningsskada ska bli bättre och mer tillgänglig.
En ny bäckenbottenmottagning har startats i länet och förlossningspersonal har vidareutbildats för att vården av skadade kvinnor ska förbättras.

Nyheter · Publicerad 07:00, 10 okt 2018

I fjol höst arrangerades en utbildningsdag för länets förlossningspersonal för att öka förståelsen varför förlossningsskador uppstår hos kvinnor, samt hur de kan upptäckas och behandlas. Förra veckan var det dags igen. Då var utbildningen mer praktisk och personalen fick bland annat öva på att sy och dessutom presenterades den nya riktlinjen för förlossningsbristningar.

Barnmorskorna Julia Hansson och Pernilla Lind är positiva till både utbildning och de nya riktlinjerna. Julia berättar att de har ett kontinuerligt kunskapsutbyte i vardagen på förlossningsavdelningen, men att det är väldigt bra att få särskilda utbildningsdagar.

– Man blir mer medveten och tänker mer på vad som har gått sönder, det blir en påminnelse om hur det ser ut med alla muskler och vävnader, säger hon.

Maria Lindqvist, barnmorska, medicine doktor och verksamhetsutvecklare på förlossningsavdelningen i Umeå, och Maria Smedberg, medicinsk chef för obstetrik vid Nus, följer med ut från grupprummet där utbildningen sker. De berättar om den nya bäckenbottenmottagningen som drar igång nu i länet.

Det kommer att finnas en i Umeå och en i Skellefteå. På varje mottagning kommer läkare, ST-läkare, barnmorska, fysioterapeut och uroterapeut att arbeta. Mottagningarna kommer även ha en uppsökande verksamhet där personal ringer kvinnor 2–4 veckor efter förlossning. Syftet med mottagningen är att skapa en tydlig väg in till vården för kvinnor med förlossningsskador, samt att ha rätt kompetens så patienterna bemöts och behandlas på bästa sätt.

Lindqvist och Smedberg berättar att majoriteten av de som skadas mest upptäcks vid förlossningen, men att det finns de som kan gå med obehandlade skador som de vill fånga upp på ett bättre sätt nu. De flesta söker sig till vården, men det kan vara en onödigt knepig väg att gå.

Att det har blivit en ökad fokus på förlossningsskador ser de som något positivt. I dag talas det öppnare om skador som tidigare kunde kännas pinsamma att nämna, menar de.

– Det är lite likt Metoo. Det har lyfts på locket och nu får vi upp ganska mycket, säger Smedberg.

– Mycket har hänt de senaste tio åren. Nu finns det en öppen dörr till vården. Nu upplevs det okej att ha en förlossningsskada och söka vård för den, och det utan att bli negligerad, säger Lindqvist.

Varje år drabbas omkring 80 procent av kvinnor som föder barn av en förlossningsskada av varierande omfattning. Skadorna är indelade i en skala från grad 1 till grad 4, där grad 4 är den mest omfattande.

Under år 2016 drabbades 3,7 procent av kvinnorna på förlossningsavdelningen i Umeå av en skada som är av den svårare graden.

Orring: »Vi får lov att tacka för oss«

Umeå tidning läggs ned. Det beslutades förra veckan. – Jag tycker att vi som jobbat med det här projektet kan känna stolhet över vad vi åstadkommit, säger Erik Orring,...