Umeå-6°Molnigt

Umeå Tidning

Ny simskola för barn med hörselvariation

En simskola för barn med hörselnedsättning med ledare som kan teckenspråk ska dras igång i Umeå.
Det är Girls in sport som står bakom projektet Simlabbet.

Nyheter · Publicerad 07:00, 23 maj 2018

Anna-Karin Waenerlund på Girls in sport är projektledare för Simlabbet. Hon berättar att grundidén kom när hon fick höra hur problematiskt det var för ett barn med hörselvariation att förstå instruktionerna som gavs på simskolan.

– Jag blev så träffad av berättelsen. Det här är så himla onödigt för det skulle kunna lösas på ett så bra och enkelt sätt. För varför ska vi inte erbjuda alla barn en simskola som fungerar?

Det blev startskottet för Simlabbet och förra veckan kom beskedet att Vinnova beviljar bidrag till Girls in sports projekt, som även Umeå kommun och Hörselskadades riksförbund samverkar i.

– Jag vill att deltagarna ska få samma chans att känna sig inkluderande, sedda och få en bra start inom organiserad idrott – precis som vilken annan unge som helst. Jag tycker att de har samma rätt som andra barn och att de ska få samma möjligheter. De ska känna sig trygga, förstå situationen, vara bekväma och kunna fokusera på att lära sig simma.

Projektet drar igång den 14 juni och inledningsvis handlar det om att planera och hitta ledare som har teckenspråkskompetens. Exakt när den praktiska simskolan drar igång finns det inget klart datum för än. När det gäller ledare är förhoppningen att kunna lyfta fram teckenspråkskunniga unga kvinnor och visa att det handlar om en specialistkompetens.

– Det handlar även om jämställdhet och att främja ledarskap hos unga kvinnor.

Faller projektet väl ut är tanken att det även ska sprida sig utanför Umeå. Anna-Karin Waenerlund ser även möjligheter för att andra grupper än barn med hörselvariation kan vara behjälpliga.

– Jag tänker att det kan finnas många barn som har svårt för instruktionerna, den muntliga traditionen. Det finns nog många som kan vara hjälpta av exempelvis bildstöd och att ledarna är mer tydliga i sitt kroppsspråk. Så det behöver kanske inte bara gälla barn med en hörselvariation utan det kanske kan finnas andra skäl till att inte bara förlita sig på en talad svenska.

Orring: »Vi får lov att tacka för oss«

Umeå tidning läggs ned. Det beslutades förra veckan. – Jag tycker att vi som jobbat med det här projektet kan känna stolhet över vad vi åstadkommit, säger Erik Orring,...