Umeå-17°Molnigt

Umeå Tidning

Ny flytande restaurangdel

Restaurangen Sjöbris bygger ut på Umeälven.
Till skillnad från tidigare uteserveringar vid Skeppsbron kommer det här att vara en året-runt-verksamhet.

Nyheter · Publicerad 07:02, 16 maj 2018

När Umeå tidning stannar till på fredagsförmiddagen pågår bygget för fullt. Än så länge ligger den enorma uteserveringen vid kajen, men när allt är klart ska placeringen vara utanför restaurangbåtarna, som ska ligga närmast kajen.

Sedan i höstas äger Patrik Berg, Emil Bjuhr och Lars Knutsson båda båtarna. Patrik Berg berättar att det har funnits planer på en uteservering av den här storleken länge, men det är först nu kommunen har gett sitt medgivande.

– Vi har slutbesiktning den 25 maj och tänker öppna några dagar senare.

Han berättar att det kommer att finnas en gång från kajen mellan båtarna som tar gästerna ut på den nya delen. Där kommer en del byggas in och vara varmbonad, med glastak, en del ska ha ett öppningsbart tak och delen längst från kajen kommer att vara helt öppen.

– Så det kommer att vara ordentligt vädersäkrat, säger han leende.

De kommer även att ha plats för en scen och den gamla Sjöbris-båten byggs om till en bar.

En stor skillnad jämfört med tidigare år är att hädanefter ska verksamheten vara igång året runt. Patrik Berg nämner planer på julbord, nyårsaftonsfirande och att de har flera planer som än är på idéstadiet.

Året-runt-verksamheten innebär förstås en ökning av personalbehovet. Sommaren är mest resurskrävande och då räknar de med att behöva omkring 80 i personalen.

– Det blir en fördubbling av personalstyrkan.

Bygget inleddes i Holmsund och sedan det flyttades till Skeppsbron har nyfikenheten bland förbipasserande varit stor.

– Många verkar tycka att det är roligt att det händer något här. I och med parkeringen har det här varit något av Umeås baksida, vi vill vända på det och låta platsen vara Umeås framsida.

Orring: »Vi får lov att tacka för oss«

Umeå tidning läggs ned. Det beslutades förra veckan. – Jag tycker att vi som jobbat med det här projektet kan känna stolhet över vad vi åstadkommit, säger Erik Orring,...