Umeå-17°Molnigt

Umeå Tidning

Förra veckan öppnade den första mottagningen för sprutbyte i Umeå. »Vi siktar på att även öppna fler ställen i länet. Men vi börjar nu med att se hur man praktiskt går till väga, sedan får vi se om vi kan få samarbetspartners på andra platser«, säger infektionsläkaren Gunilla Persson. Foto: Jan Alfredsson, VLL

Nu har mottagning för sprutbyte öppnat

Förra veckan öppnade Västerbottens första mottagning för sprutbyte i Umeå.
– Syftet är att minska spridningen av blodsmittor, främst hepatit och HIV, säger Gunilla Persson, en av de ansvariga läkarna för verksamheten.

Nyheter · Publicerad 07:00, 12 sep 2018

För drygt ett år sedan genomfördes en lagändring om sprutbyte, som innebar att landstingen blir ensam huvudman för sprututbytesverksamheten och att det kommunala vetot försvann.

Efter ett beslut i landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd öppnar nu en mottagning för sprutbyte vid infektionskliniken på Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

– Det är trist att det tagit så lång tid, säger infektionsläkaren Gunilla Persson, som menar att det funnits mycket okunskap och missförstånd kring den här typen av verksamhet – exempelvis att sprutbyte skulle skicka signaler om att samhället accepterar droganvändande.

​– Det är inga signaler om acceptans utan det är signaler om att vi bryr oss om de personer som har de här problemen. Vi vill hjälpa dem på alla sätt vi kan. Det är inte så att man slutar spruta i sig droger bara för att man inte har en ren kanyl utan då använder man den smutsiga eller lånar av varandra och då riskerar man, förutom blodsmittor, även bakteriella infektioner, säger hon.

Mottagningen, som ligger på baksidan av infektionskliniken, kommer att ha drop in på eftermiddagar tre dagar i veckan och där går det då också att komma i kontakt med beroendepsykiatriska enheten och socialtjänsten.

– Förutom byte av sprutor och andra tillbehör kommer vi att kunna erbjuda en ingång för de här personerna till hälso- och sjukvård samt slussa dem vidare till rätt instans för att kunna avbryta sitt missbruk, säger Gunilla Persson.

För att delta i sprutbytet måste personen legitimera sig som 18 år, uppvisa färska stickmärken, skriva in sig i sprutbytesprogrammet, testa sig regelbundet för blodsmittor, lämna in gamla sprutor, inte uppträda hotfullt och inte sälja och injicera narkotika i närheten av mottagningen.

Hur många räknar ni med kommer att uppsöka verksamheten?

– Det är jättesvårt att veta, men Folkhälsomyndigheten beräknade för några år sedan att det i Västerbotten fanns 225 personer som injicerar droger, så vi tänker att vi kanske skulle kunna få 100 inskrivna. Men vi räknar med att det kan ta tid.

Orring: »Vi får lov att tacka för oss«

Umeå tidning läggs ned. Det beslutades förra veckan. – Jag tycker att vi som jobbat med det här projektet kan känna stolhet över vad vi åstadkommit, säger Erik Orring,...