Umeå-4°Molnigt

Umeå Tidning

Den 27 oktober anordnar Barncancerfonden en träff i Umeå för mor- och farföräldrar till barn med cancer. Foto: pressbild

När barnbarnet drabbas

Hela familjen påverkas när ett barn drabbas av cancer. Så även mor- och farföräldrar.
På lördag anordnar Barncancerfonden en samtalsdag i Umeå för personer vars barnbarn behandlas för någon form av cancer.

Nyheter · Publicerad 07:00, 24 okt 2018

Under året har Barncancerfonden anordnat träffar runt om i Sverige för mor- och farföräldrar till barn med cancer. Tanken är att tillsammans med de regionala föreningarna fånga upp en grupp som riskerar att hamna lite i skymundan, men som också kan behöva stöd och information i en svår situation.

– Under årens lopp har vi fått en hel del samtal från oroliga mor- och farföräldrar. De har många frågor och sitter på många vis med en dubbel sorg – de ser sina vuxna barn i egenskap av föräldrar drabbas av detta och de ser samtidigt sina små barnbarn drabbas av någonting som är så tufft, både sjukdomen och behandlingen är jättetuff, säger Kärstin Ödman Ryberg, rådgivare på Barncancerfonden, Råd och stöd.

Den 27 oktober anordnas en träff i Umeå där mor- och farföräldrar får möjlighet att träffa andra i samma situation. De får också tillfälle att ta del av fakta samt diskutera kring exempelvis hur man stöttar och avlastar familjen.

Leder träffen gör Lennart Björklund, psykoterapeut och auktoriserad socionom.

– Det viktiga är att mor- och farföräldrar blir sedda och får komma till tals. Men också att de får förståelse för sin roll. Vissa blir överambitiösa och kan nästan ta över föräldrarnas roll medan andra i stället kan dra sig undan. Vi vill uppmuntra dem till att kunna hjälpa till på en bra nivå, säger han.

Barncancerfonden har nu genomfört ungefär hälften av de planerade träffarna på olika orter i Sverige och enligt Kärstin Ödman Ryberg har gensvaret hittills varit mycket bra.

– Deltagarna har hittills förmedlat samma behov, funderingar och frågor överallt. Det gör att vi kanske kan rama in och möta behovet av information på ett bra sätt så småningom, säger hon.

Barncancer

Nästan varje dag insjuknar ett barn i Sverige i cancer.

n Cancer är den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 år i Sverige.

n Den genomsnittliga överlevnaden för barn med cancer är 80 procent, men det varierar beroende på cancertyp.

n Barncancerfonden Norra har som uppgift att informera och ge stöd till barn och familjer som bor i de fyra nordligaste länen.

Orring: »Vi får lov att tacka för oss«

Umeå tidning läggs ned. Det beslutades förra veckan. – Jag tycker att vi som jobbat med det här projektet kan känna stolhet över vad vi åstadkommit, säger Erik Orring,...