Umeå-4°Molnigt

Umeå Tidning

Anna Wibron, Barnrättsbyrån och RFSL Umeå, modererade panelsamtalet där Moises Löfroth, Rättighetscentrum Västerbotten, Ola Svensson, Västerbottens idrottsförbund, Robert Sondell, ordförande Röbäcks IF, Nellie Puig och Anna Stendin, Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, ingick. Foto: Anna Bergman

Lyfte ledarnas roll för att inkludera transpersoner

Hur får man unga transpersoner att känna sig inkluderade i förenings- idrotten?
Den frågan lyftes under Umepride genom en paneldiskussion med personer från antidiskrimineringsorganisationer och idrottsföreningar.

Nyheter · Publicerad 07:10, 03 okt 2018

Studier som gjorts visar att transpersoner ofta inte känner sig välkomna till fritidsverksamheter och föreningsidrott. Med anledning av det arrangerade Rättighetscentrum Västerbotten, Sensus, Västerbottens idrottsförbund och projektet perspektivbyrån seminariet »Gör plats i laget!« förra veckan. Arrangemanget inleddes med att Nellie Puig och hennes förälder Anna Stendin berättade om sina erfarenheter av att delta i idrottsverksamhet som ung transperson. En utmaning de stött på handlar om att få dispens för att byta från ett pojklag i fotboll till ett flicklag. I nuläget måste man ansöka om dispens årligen, vilket Anna menar är krångligt.

En annan utmaning är omklädningsrumsfrågan. I skolan får Nellie byta om ensam i ett gym, fastän alla tjejer i klassen sagt att det är okej att hon byter om tillsammans med dem.

– Det är många transpersoner som vill byta om i ett tredje omklädningsrum, men jag vill hellre byta om med tjejerna. Jag vill att man ska få byta om där man känner sig trygg, säger Nellie.

Robert Sondell, ordförande för Röbäcks IF, hade blivit inbjuden till seminariet eftersom hans förening jobbat mycket för att inkludera bland annat trans-
personer i verksamheten.

– Vi har låtit barn och ungdomar välja vilken grupp man vill träna med, lyssnat av vad som är bäst för individen och vi försöker dra nytta av föräldrars kunskap. Men det viktigaste är att våra ledare inkluderar alla, säger Robert om Röbäcks IF:s inkluderingsarbete.

Ola Svensson, Västerbottens idrottsförbund, höll med om att ledarskapet är en nyckel för en jämlik föreningsidrott för unga liksom att prata öppet om värdefrågor i föreningar.

– Prata, lyssna, bryt tystnaden. Det är viktigt att vi utmanar normer. Vi har starkt könskodade idrotter i dag, vi måste göra upp med det. Vi har också en del könskodade klädkoder som ställer till det för många. Sedan finns det ett symbolvärde i att visa var man står: Fronta värdegrunder på hemsidan och på kläder, säger Ola.

Det rådde även en enighet i panelen om att det behövs mer kunskap på både styrelse- och ledarnivå inom idrottsföreningar för att transpersoner ska ha samma möjlighet till en aktiv fritid som cispersoner.

– Men det får inte bara bli att man har utbildningar för att få en stämpel att visa upp eller höra en massa ord, utan det är viktigt att tänka tillsammans och reflektera tillsammans, understryker Anna Stendin.

Orring: »Vi får lov att tacka för oss«

Umeå tidning läggs ned. Det beslutades förra veckan. – Jag tycker att vi som jobbat med det här projektet kan känna stolhet över vad vi åstadkommit, säger Erik Orring,...