Umeå-4°Molnigt

Umeå Tidning

Hushåll som vill leva utan bil efterlyses

Hur fungerar det att leva utan bil i Umeå?
Den frågan vill Upab ha svar på. Nu sökes hushåll som vill delta i ett test.

Nyheter · Publicerad 07:00, 25 jun 2018

Det är Upab, Koloxidsnåla platsen, Sufflett och Ultra som står bakom testet. Förhoppningen är att ett 20-tal hushåll i Umeå nappar på att delta. De hushåll som väljer att låta bilen stå i tre månader kommer att få busskort på Ultra till samtliga i hushållet, låna en el-cykel per hushåll, tillgång till U-bike cykelpool samt ett abonnemang till Sunfleets bilpool.

– Målet med testet är att se hur långt det är möjligt att leva utan bil i Umeå och endast nyttja kollektivtrafik, bilpool och cykel. Det kommer ge oss intressant information om hur vi ska kunna utveckla och förbättra resandet i Umeå generellt, säger Linda Calmarsson, hållbarhetskoordinator på Upab.

För att få vara med i testen krävs det att deltagarna fotar av sina bilars mätarställning när de ställt undan dem. Dessutom ska deltagarna ställa upp på djupintervjuer före, under och efter testet. Intervjuerna kommer forskare vid Handelshögskolan, Umeå universitet, att göra.

Själva testperioden kommer att börja den 15 september och avslutas den 15 december. Rekryteringen av deltagande hushåll pågår fram till den 17 augusti.

– Vi tror att många gärna vill ställa bilen av miljö-och hälsoskäl men också för att spara pengar för att kunna göra andra roliga saker, säger Linda Calmarsson.

Koloxidsnåla platsen

Koloxidsnåla platsen är en del av Umeå kommuns klimatarbete som sker i samarbete med Umeå universitet och med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Umeå kommun, Umeå universitet, Region Västerbotten, Upab och Umeå energi.

Orring: »Vi får lov att tacka för oss«

Umeå tidning läggs ned. Det beslutades förra veckan. – Jag tycker att vi som jobbat med det här projektet kan känna stolhet över vad vi åstadkommit, säger Erik Orring,...