Umeå-4°Molnigt

Umeå Tidning

Höll konferens om sexismen i skogen

Förra veckan höll skogsnäringen en jämställdhetskonferens för att bland annat belysa bland annat sexismen i branschen.
– Det är viktigt att vi börjar reflektera kring normerna inom skogsnäringen, säger Ann Dolling, vice dekan vid SLU.

Nyheter · Publicerad 14:23, 31 okt 2018

När fackmässan Skogsnolia hölls senast i Umeå väcktes tankar på att arrangera en stor jämställdhetskonferens för skogsbranschen.

– Vi var ett antal kvinnor som var där som kände att den var lite förlegad. Det fanns delar som var väldigt sexistiska, till exempel ett finskt skogsmaskinsbolag som hade lättklädda damer på plats för att marknadsföra sina maskiner. Samtidigt försöker vi på SLU rekrytera en bredare målgrupp studenter där – men går man på Skogsnolia som ung tjej, inte fasen vill du läsa till jägmästare om allt du ser där är manligt kodat, säger Ann Dolling, vice dekan med ansvar för lika villkor på SLU.

Dolling tillhör styrgruppen för den skogliga jämställdhetskonferensen som slutligen hölls förra veckan. Över 280 personer från olika skogsföretag och organisationer var anmälda och under dagen föreläste bland andra maskulinitetsforskaren Jesper Fundberg, Ikea-chefen Mari Gustafsson och genusfotografen Tomas Gunnarsson. Under eftermiddagen lyftes goda exempel från branschen fram och deltagarna fick vara med i workshops.

– Jag tror det är jätteviktigt att framför allt så många män kommer och lyssnar på sådana här föreläsare. Det handlar inte om att skuldbelägga män, utan att få dem att förstå att de har makten i dag och tänker på att inte åsidosätta folk genom att till exempel bara rekrytera de som liknar en själv, säger Ann Dolling om vikten av konferensen.

Nu kommer styrgruppen och Skogslänet, som arrangerade konferensen, använda materialet från bland annat workshopen för att utveckla Skogsnolia till att bli mer inkluderande. Hur skogsföretagen och -organisationerna går vidare är upp till dem, menar Dolling.

– Alla de skogliga organisationerna har kommit olika långt i sitt jämställdhetsarbete, men det finns mycket kvar att göra. Jag hoppas att vi kan jobba tillsammans.

Orring: »Vi får lov att tacka för oss«

Umeå tidning läggs ned. Det beslutades förra veckan. – Jag tycker att vi som jobbat med det här projektet kan känna stolhet över vad vi åstadkommit, säger Erik Orring,...