Umeå-4°Molnigt

Umeå Tidning

Guldgruva för forskare

30 000 svenskar har deltagit i en studie inom hjärt- och lungforskning. Det insamlade datamaterialet samlas nu i en kunskapsbank.
– Det kommer att vara en guldgruva i decennier framöver, säger Anders Blomberg, ansvarig forskare för studien i Umeå.

Nyheter · Publicerad 15:10, 17 okt 2018

Forskningsprojektetet SCAPIS, Swedish cardiopulmonary biolmage study, har pågått på sex av Sveriges universitetssjukhus, däribland Umeå universitet. Studien avslutades förra veckan och totalt har 30 000 svenskar genomgått en hälsoundersökning,
varav 2 500 är från Umeå-
regionen.

Syftet med SCAPIS är att identifiera folksjukdomar som hjärtinfarkt, stroke, kol och plötsligt hjärtstopp. Målet är att framöver kunna förebygga dem i större utsträckning än vad som går i dag.

Nu ska resultaten av de hälsoundersökningar som deltagarna varit på samlas ihop till en stor databas. Anders Blomberg, professor i lungmedicin och ansvarig forskare för SCAPIS i Umeå, berättar att den kommer att utgöra en guldgruva för forskare i decennier framöver.

– Det kommer att vara en öppen databas där man får ansöka om att söka data. SCAPIS kommer troligen vara grunden till stora samarbetsprojekt i Sverige och kommer sannolikt även få internationella förfrågningar.

Tack vare personnumren kan deltagarna följas över tid. Forskare kommer att kunna gå in och se hur många som utvecklar någon sjukdom för att sedan gå tillbaka och se hur statusen hos individerna var för fem år sedan.

– I dag vet vi säkert vilka kriterier vi har för vilka vi ska behandla och vilka vi inte ska behandla. De som finns däremellan, i en gråzon, är de intressanta.

Anders Blomberg understryker att det kommer att finnas helt unika möjligheter för forskare här i Umeå. Det är nämligen så att ungefär 80 procent av de 2 500 studiedeltagarna från Umeåregionen har redan fått prover insamlade i Biobanken norr. Det här möjliggör att fynd i SCAPIS kan jämföras med studiedeltagarnas hälsostatus från exempelvis 5, 10 eller 20 år tillbaka i tiden.

– Det är en fantastisk möjlighet för oss som har Umeå som bas.

Orring: »Vi får lov att tacka för oss«

Umeå tidning läggs ned. Det beslutades förra veckan. – Jag tycker att vi som jobbat med det här projektet kan känna stolhet över vad vi åstadkommit, säger Erik Orring,...