Umeå-4°Molnigt

Umeå Tidning

Gauti Jóhannesson.

Forskare i Umeå försöker lösa gåtan bakom uppkomsten av ögonsjukdomen

För att hitta bättre behandlingsformer för glaukom, eller grön starr, pågår forskning med nya högteknologiska metoder vid Umeå universitet.
– Det vi vet är att det är många olika faktorer som samverkar, men då gäller det att försöka förstå de olika pusselbitarna, säger ögonläkaren och forskaren Gauti Jóhannesson.

Nyheter · Publicerad 07:00, 09 maj 2018

Glaukom är en folksjukdom som drabbar cirka 2 procent av befolkningen över 40 år och som ökar kraftigt med åldern. Omkring 6 procent av befolkningen över 70 år lider av ögonsjukdomen, som drabbar synnerven och successivt minskar synfältet.

Det är extremt ovanligt att barn drabbas och i de fall där man kunnat konstatera en viss typ av barnreumatism, där det föreligger förhöjd risk för inflammation i ögat, följs dessa patienter extra noga.

– Prognosen, både med kirurgi och mediciner, är mycket bättre i dag än för 20–30 år sedan. Det blir bättre och bättre för de här barnen, men de hör till de svåraste patienterna vi har på ögonkliniken, säger Anders Behndig, professor i ögonsjukdomar.

Eftersom glaukom är en så pass ovanlig sjukdom bland barn är det också svårt att hitta underlag för forskning utanför riktigt stora forskningscentrum i världen, menar Gauti Jóhannesson.

Trots att glaukom är relativt vanligt i den äldre generationen känner man fortfarande inte till orsakerna fullt ut och den forskning som Jóhannesson bedriver i Umeå syftar till att försöka förstå de bakomliggande mekanismerna hos den vuxna gruppen bättre.

Med hjälp av avancerad magnetkamerateknik undersöker han blodflödet in till ögat och i hjärnan och hur blodflödet påverkas av trycket i ögat.

– Det som är roligt med ögonkliniken i Umeå är att det är en ganska liten universitetsklinik som ändå är väldigt progressiv, säger han.

Förhoppningen är att forskningen kring blodflödet ska leda till att man hittar fler pusselbitar som bättre kan förklara hur sjukdomen uppkommer och utvecklar sig – och i förlängningen kunna framställa bättre och mer individanpassade behandlingssätt. Detta skulle i så fall även kunna gynna barn som drabbats.

Den behandling som finns i dag handlar om att sänka ögontrycket, vilket man framför allt gör med ögondroppar men även med laser eller kirurgi.

– Behandlar man trycket så förbättrar det läget oavsett, men det vore fantastiskt om det kom fram ett läkemedel som avstannar processen helt. Och kan man genom ett blodprov eller på något annat sätt förutse sjukdomen, så att man upptäcker det i ett väldigt tidigt skede, har man en helt annan situation. I dagsläget kan vi bara behandla ögontrycket men det vore önskvärt att hitta markörer som kan förutsäga om man kommer att få glaukom eller inte, säger Gauti Jóhannesson.

Orring: »Vi får lov att tacka för oss«

Umeå tidning läggs ned. Det beslutades förra veckan. – Jag tycker att vi som jobbat med det här projektet kan känna stolhet över vad vi åstadkommit, säger Erik Orring,...