Umeå-17°Molnigt

Umeå Tidning

Torgny Forss, energi- och klimatrådgivare på Umeå kommun, berättar att skapa förutsättningar för hållbara boenden är viktigt för att Umeå kommun ska kunna nå sin ambition att vara fossilfritt år 2045. Foto: Elisabeth Glaas

För hållbart boende

Bostadsrättsföreningar ska få hjälp av Umeå kommun att bli klimat- smartare.
– Vi hoppas kunna göra nytta tillsammans, säger Torgny Forss, energi- och klimatrådgivare på Umeå kommun.

Nyheter · Publicerad 07:02, 16 maj 2018

I kväll inleds den seminarieserie som Umeå kommun bjuder in bostadsrättsföreningar till. Tanken är att hjälpa dem att bli mer klimatsmarta. Ämnen som exempelvis uppvärmning, solceller, energieffektivisering samt hur bostadsrättsföreningarna kan möta behovet av att fler har elbilar kommer att tas upp.

Torgny Forss, energi- och klimatrådgivare på Umeå kommun, berättar att det grundläggande syftet är att Umeå ska få ytterligare verktyg för att nå klimatmålen. Kommunen har tidigare haft riktade åtgärder mot till exempel villaägare. Nu är det bostadsrättsföreningarnas tur.

– Bostäder och fastigheter spelar in när det gäller mängden koldioxid och påverkar hur hållbara vi är, säger han.

Förhoppningen från kommunens sida är att de tillsammans med bostadsrättsföreningarna ska kunna göra nytta.

– Här kan vi ge bostadsrättsföreningar verktyg i framtiden. De kanske behöver inleda sitt arbete nu för att vara attraktiva om 20 år.

Han menar att eftersom efterfrågan på hållbarhet ökar bland medborgarna så kan exempelvis möjligheten att ha en elbil vid sin bostadsrätt eller att det finns en trevlig miljö för att sortera och hantera hushållsavfall öka bostadsrättsföreningens attraktivitet.

Totalt har över 290 inbjudningar till bostadsrättsföreningar skickats ut. Hittills har över 20 anmält sig, men Torgny hoppas på att fler ansluter.

– Det är bara bra om fler kommer. Positivt är att de som har hört av sig har varit väldigt intresserade.

Han understryker att innehållet i seminarie-
serien kan komma att
modifieras efter deltagarnas intressen.

– En fördel med träffarna är att vi också kommer att få ta del av positiva exempel på hållbara initiativ som bostadsrättsföreningarna redan har gjort.

Seminarier

Med start i dag, 16 maj, kommer sex seminarier att hållas med olika ämnen. Bostadsrättsföreningar i Umeå är inbjudna. Tanken är att hjälpa dem att bli mer klimatsmarta.

Seminarierna genomförs inom klimatprojektet »Den koldioxid-
snåla platsen«. De får ekonomiskt stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Umeå kommun, Umeå universitet, Region Västerbotten, Upab och Umeå energi.

Orring: »Vi får lov att tacka för oss«

Umeå tidning läggs ned. Det beslutades förra veckan. – Jag tycker att vi som jobbat med det här projektet kan känna stolhet över vad vi åstadkommit, säger Erik Orring,...