Umeå-4°Molnigt

Umeå Tidning

Fler söker vård hos digitala doktorer

Allt fler söker sig till mobilappar för att få vård.
Landstinget jobbar nu med egna digitala tjänster för att möta patienternas behov.

Nyheter · Publicerad 07:10, 24 okt 2018

Du har säkert sett reklamen för dem. Privata vårdappar såsom Kry, Min doktor och Medicoo syns titt som tätt i sociala medier och på reklamskyltar utomhus och det är också fler som vänder sig till dessa vårdappar när de vill träffa exempelvis en läkare eller psykolog.

I Västerbotten är nyttjandet av digitala doktorer relativt låg, jämfört med andra län och regioner – men användandet växer.

För ett vårdbesök i mobilen betalar patienter 250 kronor, medan landstingets ersättning till de privata aktörerna är mellan 300 och 650 kronor inklusive patientavgift. I fjol betalade Västerbottens läns landstings totalt 1,74 miljoner kronor för digitala vårdtjänster, i september i år var kostnaden uppe i 1,8 miljoner kronor.

– Det är bra på kort sikt för patienter att de privata vårdgivarna finns, för uppenbarligen finns ett behov som inte vi fyller, säger Sara Lewerentz, digitaliserings- och teknikdirektör vid Västerbottens läns landsting.

Hon understryker att hon och landstinget vill att patienter vänder sig till dem när de behöver vård.

– Vi vill ha en sammanhållen vårdkedja och en jämlik vård. Om man söker sig till oss direkt följer patienternas data med genom hela vårdkedjan. När en patient först söker sig till en privat digital doktor och därefter till oss bryts informationskedjan och uppgifterna följer inte med.

Landstingen arbetar nu nationellt med att bygga upp plattformar för egna digitala vårdtjänster.

– Vi får ta det goda av det de privata vårdgivarna gör för att bygga upp egna tjänster. Vi försöker inte kopiera vad de gör, utan vi vill leva upp till patienternas nuvarande och framtida behov. Vi har en del pilotinstallationer redan i dag, där ungdomshälsovården är ett exempel.

Totalt betalade Sveriges alla landsting och regioner ut drygt 153,5 miljoner kronor till vårdapparna i fjol. Det var bara fyra andra län som hade en lägre nota än Västerbotten, vilket Sara Lewerentz tror bland annat beror på att västerbottningar är nöjda med tjänsten 1177 Vårdguiden.

– Det man ser när vi gör mätningar är att västerbottningarna är de som är mest nöjda med 1177, så de får förhoppningsvis hjälp med det man behöver där. Framöver kommer vi koppla på ytterligare tjänster på 1177.

Orring: »Vi får lov att tacka för oss«

Umeå tidning läggs ned. Det beslutades förra veckan. – Jag tycker att vi som jobbat med det här projektet kan känna stolhet över vad vi åstadkommit, säger Erik Orring,...