Umeå-4°Molnigt

Umeå Tidning

Robyn Schimmer, doktorand i informatik vid Umeå universitet. Foto: Mattias Pettersson

»Det kan finnas stora risker för att man missar något«

De privata vårdapparna har lett till ett ökat vårdutbud för patienter, men de kan också innebära vissa risker.
– Man vet för lite om att ställa diagnoser på det här sättet, säger Robyn Schimmer, doktorand i informatik vid Umeå universitet.

Nyheter · Publicerad 07:00, 24 okt 2018

I takt med att användandet av vårdappar ökat har också en debatt om dessa blossat upp. En kritik som framförts är att apparna riskerar att kosta landstingen och regionerna mycket pengar, utan att de har full kontroll över hur dessa resurser används. En annan oro gäller svårigheten att ställa diagnoser på distans.

– Örebro universitet kom ut med en rapport i våras om att underlaget för att ställa diagnoser på det här sättet är för litet. Det kan finnas stora risker för att man missar något, säger Robyn Schimmer.

Fastän många länsbor har långa avstånd till sin närmaste vårdgivare är användningen av vårdappar relativt låg i Västerbotten i dag. Undersökningar pekar på att det främst är yngre personer i storstadsregionerna som vänder sig till digitala doktorer.

– Apparna har fått kritik för att de riktar sig till innerstadsgrupper i sin marknadsföring. Men det är ju de som använder mobilen i sitt dagliga liv som har det mest lättillgängligt, för äldre i glesbygd finns det en större tröskel. Kanske har de större förtroende för en läkare de möter på plats.

Det finns förstås också positiva röster kring vårdappar. Somliga argumenterar för att det avlastar primärvården och att tekniken gör vården mer tillgänglig. Oavsett vad man tycker tror Robyn Schimmer att användandet av vårdappar kommer fortsätta växa.

– Regionerna och landstingen kommer också börja svara på det här nu när de ser att behovet finns. Hur de gör det blir rena framtidsspekulationer, men tekniken har förändrat hur man tänker vård.

»Men det är ju de som använder mobilen i sitt dagliga liv som har det mest lättillgängligt, för äldre i glesbygd finns det en större tröskel«

Orring: »Vi får lov att tacka för oss«

Umeå tidning läggs ned. Det beslutades förra veckan. – Jag tycker att vi som jobbat med det här projektet kan känna stolhet över vad vi åstadkommit, säger Erik Orring,...