Umeå-4°Molnigt

Umeå Tidning

Karin Åman arbetar på Forslunda trädgårds arbetslivsrehabilitering där hon ingår i ett team som tar emot människor som drabbats av olika typer av stressrelaterad psykisk ohälsa och utmattningssyndrom. »Vi har många som lyckas gå vidare till praktik eller studier efter att ha varit här«, säger hon. Foto: Sara Lundvall

Trädgården – en väg tillbaka från utmattning

Personer som drabbas av stressrelaterad psykisk ohälsa har ökat och utmattningssyndrom beskrivs ibland som vår nya folksjukdom.
På Forslunda i Umeå använder man sig av naturen och trädgården för att hjälpa utmattade att hitta tillbaka till en fungerande vardag.
– Behovet kanske är att få en mjukare start innan en arbetsträning ens kan vara aktuellt, säger Karin Åman, socionom på Natur- och trädgårdsrehabiliteringen.

Livsstil · Publicerad 12:00, 30 maj 2018

Sedan början av 2000-talet har det blivit vanligare med naturassisterad rehabilitering av människor med utmattningssyndrom eller stressrelaterad psykisk ohälsa. I den här typen av behandling varvas traditionella metoder som till exempel arbetsterapi och terapeutiska samtal med aktiviteter och vistelse i natur och trädgård.

Studier som bedrivits vid SLU i Alnarp har visat hur natur och trädgård kan gynna en rehabiliteringsprocess och ge förbättringar när det gäller minskade symtom på utbrändhet, depression och ångest, minskad användning av sjukvård och förbättrad funktion.

På Natur- och trädgårdsrehabiliteringen på Forslunda i Umeå tar man emot personer via Vuxentorgets samverkansplattform som lider av utmattningssyndrom eller andra stressrelaterade sjukdomar. De flesta är dessutom arbetslösa och befinner sig därför långt ifrån arbetsmarknaden.

– Det finns många sätt att behandla eller rehabilitera, men till skillnad från att gå i samtal så erbjuder vi även aktiviteter där man får möjlighet att öva på färdigheter i en kravlös miljö. Här på Forslunda kan man sedan gå vidare i arbetsträningen ute i vår stora trädgård. Vi har många som lyckas gå vidare till praktik eller studier efter att ha varit här, säger socionomen Karin Åman.

Hon ingår i ett team som också består av en arbetsterapeut och en psykolog. Teamet stöttas av en trädgårdsmästare.

Miljön ska vara rogivande och växthuset där man vistas och arbetar är uppdelad i tre olika typer av rum. Här finns vilstolar, porlande vatten och givetvis växter i mängder. Tanken är att det både ska fungera som aktivitetsrum och en plats för återhämtning.

– De som kommer hit är oftast medicinskt färdigbehandlade, men läkandeprocessen har avstannat. De kan även ha gått på stressrehab men halkat tillbaka. Det är lite lurigt med utmattning, det kan ta tid, förklarar Karin, som menar att vissa kan behöva en mjukare start i en kravlös miljö för att komma igen och komma närmare arbete.

– Ofta finns ganska höga påslag av kravfylldhet och vi vill uppmuntra till att känna att man orkar och klarar av olika saker. Det behövs en bra rutin innan man kan komma ut till någon form av arbetsträning och här arbetar vi med att deltagarna ska återfå balansen i tillvaron.

Trädgårdsrehabiliteringen består av tio timmar utspridda på tre dagar i veckan under fyra månader, vilket man måste orka för att kunna vara tillgodogöra sig behandlingen.

– Vi tränar på att vara i det man gör och medveten närvaro. Vi grundar det vi gör i aktiviteter.

Själva gruppen är också viktig, anser Karin.

– Grupperna blir ofta väldigt sammansvetsade och en trygg gemenskap där man kan dela erfarenheter. Den som är sjukskriven från arbetslivet blir lätt ensam. Det är viktigt att känna sammanhang.

Rehabiliteringsteamet på Forslunda hoppas på att kunna fortsätta med att utveckla verksamheten samt utöka den, eftersom man från både deltagare och samverkanspartners har märkt av att det finns ett behov av olika insatser vid stressrelaterad ohälsa.

­– Jag önskar att vi i en framtid kunde arbeta även i förebyggande program och erbjuda personer som har anställning våra aktiviteter, säger Karin Åman.

Orring: »Vi får lov att tacka för oss«

Umeå tidning läggs ned. Det beslutades förra veckan. – Jag tycker att vi som jobbat med det här projektet kan känna stolhet över vad vi åstadkommit, säger Erik Orring,...