Umeå-4°Molnigt

Umeå Tidning

Vi behöver tydligen en kraftigare väckarklocka

Krönikor · Publicerad 06:59, 17 okt 2018

Förra veckan fick en jobbig start. FN:s klimatpanel IPCC släppte sin specialrapport där det ännu en gång framgick smärtsamt tydligt att vi människor sabbar klimatet. I korthet så visar den att en global uppvärmning som begränsas till 1,5 grader är något som både vi människor och naturen tjänar på. Men det brådskar. Om vi inte lyckas så är risken att uppvärmningen orsakar klimatförändringar som ger effekter som inte går att häva. Det här konstaterar alltså 91 forskare från 40 länder.

Men så helt hux flux så kommer nyheten om att ett av Nobelprisen, med det krångliga namnet Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, delas ut till två amerikaner som utvecklat »modeller som visar hur marknadsekonomin växelverkar med klimatet respektive kunskapen«. Värmen och lugnet spred sig i mitt inre och jag hann tänka att det här ska nog ordna sig. När till och med ett Nobelpris handlar om klimatfrågan borde förändring vara möjlig. Makthavare tar det på allvar. Mina barn behöver kanske inte lida alltför mycket på grund av tidigare generationers syndiga koldioxidutsläpp. Men så går några dagar och det verkar som om rapporten aldrig släppts. Jag hör inte särskilt många som diskuterar något som har med klimatet att göra.

Det var överraskande, jag trodde att politiker skulle slå näven i bordet både lokalt och på riksnivå och att det skulle dominera nyheterna och göra avtryck i vår vardag i mer än en dag. Så blev det inte.

Många delar oron för klimatet och det finns mängder med fina initiativ och en enorm vilja till omställning. Umeå tidning har bland annat pratat med Johanna Nilsson, en av Klimatklubbens grundare, om varför de vill samla människor som bekymrar sig över klimatet. Även Naturskyddsföreningen i Umeås ordförande, Marcus Klaus, har intervjuats. Han sa något som jag tar med mig och vill lyfta fram: »Det som är bra för miljön är oftast bra för din hälsa, plånbok och för rättvisefrågor. Vi kan se omställningen som en möjlighet.« Läs mer om dem på nästa uppslag.

Mina barn behöver kanske inte lida alltför mycket på grund av tidigare generationers syndiga koldioxidutsläpp

Orring: »Vi får lov att tacka för oss«

Umeå tidning läggs ned. Det beslutades förra veckan. – Jag tycker att vi som jobbat med det här projektet kan känna stolhet över vad vi åstadkommit, säger Erik Orring,...