Antalet nystartade företag minskade under år 2017

Under förra året minskade antalet nya företag i Västerbotten med 8,2 procent. Det är den näst största minskningen i landet. En anledning uppges vara rådande högkonjunktur.
En som trots allt valde att starta företag förra året är Kalev Saaremets. Han ser i stället positivt på att dra igång när ekonomin är stark.


Kalev Saaremets är byggnadsingenjör och har arbetat som projektledare i byggbranschen i tio år, varav de senaste 3,5 åren i Sverige. Beslutet att starta sitt egna företag KSM Construction fattades för ett och ett halvt år sedan.
– Jag kände att jag kan mer och ville inte bara vara en del av andras struktur. Jag analyserade läget och började med språket.
Han kommer från Tallinn, Estland, och ser svenskan som en viktig nyckel för att bedriva verksamheten optimalt.
– Det handlar både om att prata och skriva. Jag kan förklara mina idéer och hur jag tänker.

Innan KSM Construction startades har Kalev arbetat åt bland annat Skanska, Rekab och NCC i Sverige, vilket han tycker har varit lärorika erfarenheter. Det är just de stora och medelstora skandinaviska byggföretagen som är hans målgrupp.
– Min ambition är att vara den främsta underleverantören, både för material- och arbetskraftsleverans. Jag tror att mina kundbaserade paketlösningar ger en fördel för varje kund som värderar sin tid.
Den första tiden har varit tuff, men han har byggt ett bra fundament och ser med tillförsikt på framtiden.
– Nu har jag de första kontrakten bland annat med Skanska. De har höga krav, som jag respekterar och jag delar samma värderingar som företaget. Det är viktigt.
Att han valde att etablera sitt företag i Umeå beror på att han fattade tycke för staden under tiden han arbetade för Skanska med uppförandet av Länsförsäkringars hus.
– Det känns bra här. Jag tycker om naturen, folket och Iksu-området. Det finns många studenter och en idrottsatmosfär, många smarta personer och bra energi.
Den rådande högkonjunkturen ser han som ett plus för hans verksamhet.
– Ekonomin är på uppgång, bristen på bostäder här: Det är en bra tid och rätt plats. Umeå kommer att utvecklas ännu mer bland annat tack vare sjukhuset och universitetet.

Det är dock inte alla som resonerar så. Den starka ekonomin anses vara en anledning till att Västerbotten har den näst största minskningen av nystartade företag under fjolåret. När det är lättare att få anställning tenderar färre att starta eget.
– Om man ser till sysselsättningsstatistiken som Arbetsförmedlingen presenterar så tycks den gå hand i hand med statistiken för nystartade företag, säger Karolina Kollenmark-Andersson, Almi.

Huruvida minskningen håller i sig eller inte återstår att se. Men för att behålla den långsiktiga tillväxten och höga sysselsättningsgraden krävs det att det även fortsättningsvis startas livskraftiga företag, förklarar Karolina.
– Det är de som kommer att erbjuda anställningar till andra, säger hon.
För att uppmuntra och informera kommer därför de informationsträffar om hur man startar eget att fortsätta under våren. Det är Skatteverket, Almi, Umeå kommuns näringslivsservice och Nyföretagarcentrum som arrangerar.
– Vi erbjuder nu en enkel och generell inledande information till sådana som kan vara intresserade av att starta företag. Vi vill få fler att börja fundera i banorna att starta eget. Därefter är de välkomna till oss för individuell specifik rådgivning runt sitt eget företag, säger Bo Nordström, rådgivare vid Nyföretagarcentrum Umeå.
Elisabeth Glaas
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

FAKTA Nya företag
Nyföretagandet minskade i 15 av 21 län förra året. Största minskningen hade Blekinge med minus 9,3 procent, följt av Västerbotten med minus 8,2 procent.
Antal nystartade företag i Västerbotten:
År 2017: 1 243
År 2016: 1 354
Statistiken avser aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag.
Källa: Bolagsverket