Fler söker hjälp för att sluta röka

Antalet människor som röker har minskat under 2000-talet.
Västerbotten har lägst antal invånare som röker dagligen – och allt fler söker dessutom professionell hjälp för att sluta.
– De senaste åren har det blivit ett ökat tryck här, säger Mari-Louise Ek, tobaksavvänjare på NUS.Även om Västerbotten, tillsammans med Uppsala län, procentuellt sett har lägst antal dagligrökare så beräknas den årliga samhällskostnaden i länet till 816 miljoner kronor. I den siffran har man räknat in sjukfrånvaro, produktionsbortfall och sjukvårdskostnader. Varje dag dör också någon i länet som en konsekvens av rökning.
– Även om dagligrökningen minskat, så borde vi ha kommit längre kan jag känna. I dag har vi så mycket kunskap om hälsoriskerna och jag tycker inte att vi behöver den här produkten i vårt samhälle, säger Ywonne Wiklund, länsansvarig för tobaksprevention.

I mitten av 1990-talet var Ywonne Wiklund med och startade Tobaksfri duo, där man uppmuntrar föräldrar och barn att skriva kontrakt med varandra om att hålla sig borta från tobak. Hon tror att den satsningen kan vara en bidragande orsak till att statistiken kring den dagliga rökningen ser lite snyggare ut i Västerbotten än i övriga landet. Här röker sju procent varje dag, jämfört med exempelvis alla angränsande län där siffran är tio procent. Detta visar uppgifter från Folkhälsomyndigheten.
– Inom landstinget har vi också under många år jobbat strukturerat med tobaksfrågan. Den finns alltid med på agendan, berättar Ywonne Wiklund.

Förra veckan anordnades Tobaksfria veckan, en kampanj som arbetat för ett rökfritt Sverige sedan 1970-talet. Samtidigt firade tobakspreventiva mottagningen på Norrlands universitetssjukhus 25 år.
Både Mari-Louise Ek och Eva Bergmann har jobbat på mottagningen som tobaksavvänjare i sju år. Under den tiden har de sett en ökad tillströmning av människor som söker hjälp för att sluta röka eller snusa. Det handlar både om så kallade spontanbesök av personer som själva tagit tagit saken samt en ökning av remisser.
– Många har en bild av att vi ska skälla på dem och blir förvånade när de upptäcker hur snälla vi är här, berättar Eva Bergmann.
Hjälpen består i stöd och motiverande samtal, både via telefon och personliga träffar, under ett års tid. De utbildade tobaksavvänjarna är sjuksköterskor i grunden och arbetar utifrån en beprövad vetenskaplig metod.
– Vi får många av de svåraste fallen hit, de som kanske rökt under större delen av sina liv. Och vi är faktiskt duktiga, i snitt slutar 40 procent av våra patienter att röka, säger Eva Bergmann.
Mottagningen arbetar även med att uppmuntra övrig sjukvårdspersonal, såsom läkare och tandläkare, att ställa frågor kring tobak när de möter patienter. Ett arbete som också bidragit till att öka antalet remisser.
– Vi föreläser också på olika utbildningar, allt från tandvården till läkarstuderande, och det tror vi ger resultat i det tobaksförebyggande arbetet, säger Ywonne Wiklund.
Sara Lundvall
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Läs mer: Rökfritt i hela landet år 2025