Brist på kommunikation – inte på personal

Det handlar inte om personalbrist utan troligare om kommunikationsbrist, menar Kia Lindståhl, avdelningschef för Centrum för Obstetrik och Gynekologi.
Hon ser positivt på att missnöjet med vården kommer fram.


Kia Lindståhl berättar att de har passbyte tre gånger varje dygn på BB. Då ska information om patienterna överföras mellan personalen.
– Det är väldigt viktigt att det fungerar och det har det bevisligen inte gjort i det här fallet. När missnöjesanmälningar når oss blir vi glada för då har vi möjlighet att ställa saker till rätta.
Hon förklarar att missar kan vara personberoende ibland och ibland är det organisationen som brister. För att de ska kunna vidta rätt åtgärder är det viktigt att de får veta vad som hänt.
– När vi får veta brukar vi kontakta patienterna för att få ytterligare information om upplevelsen och därifrån gå vidare.
I de flesta fall görs en avvikelseanmälan. På så vis får de händelsen katalogiserad och kan se om det är i samma situationer brister förekommer. Det görs alltid en anmälan i journalen.
Finns det en standardiserad rutin för informationsöverföringen vid passbytena?
– Ja, det gör det.
Handlar det om annorlunda rutiner när en patient har drabbats av komplikationer?
– Nej, man rapporterar allt som är utöver det vanliga. När det tillstöter komplikationer så berättar man om hur det ska handläggas.
Beror missarna i Nadine Johanssons fall på personalbrist?
– Nej, det kan vi inte säga att det gör. Det handlar nog om kommunikationsbrist.
Hur ser det ut på BB – visst var planen att kvinnor som är inlagda för behandling och utredning av gynekologiska sjukdomar skulle flyttas till en egen avdelning i april?
– Tanken var det, men när vi fått det antal sjuksköterskor vi behövde så gick bland annat en pension, en annan bytte jobb och så vidare. Det gick inte som det var tänkt. Vi delar den här problematiken i hela landet, det är brist på sjuksköterskor, barnmorskor. Ja – vårdpersonal över huvudtaget. Undersköterskebristen kommer också smygande.
Kia Lindståhl berättar att de har specifik personal för gyn och för BB, men att de hjälps åt med det gemensamma. De rör dock inte den direkta informationsöverföringen.
Elisabeth Glaas
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.