Kunskap via webben ska hjälpa våldsutsatta

Ett nytt stöd ska hjälpa vårdpersonal att upptäcka och bemöta patienter som utsätts för våld.
– Det är bra att kunskap, som baseras på forskning, paketeras och förs ut på det här sättet. Det blir en kvalitetssäkring, säger Lena Sjöquist Andersson, hälsoutvecklare.


Det var förra veckan som webbstödet lanserades vid fem regionala konferenser – varav en ägde rum i Umeå. Det vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården samt tandvården och ska vara till hjälp för dem i arbetet mot våld i nära relationer. Det är Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Socialstyrelsen som har utvecklat det på uppdrag av regeringen. Innehållet i webbstödet är brett och består bland annat av texter och filmer, som kan ge personal vägledning när de möter våldsutsatta patienter.

Lena Sjöquist Andersson, hälsoutvecklare på Folkhälsoenheten, vid Västerbottens läns landsting, ser väldigt positivt på att kunskap som baseras på forskning samlas på det här viset. Att det är en stor organisation med statligt stöd som gör det är viktigt.
– Det är bra att webbstödet finns, men som komplement och det främst för de rena kunskapsdelarna. Men personal behöver även handledning, att få möjlighet att diskutera och reflektera med erfarna människor, säger hon.

Att det är viktigt att personalen inom hälso- och sjukvården samt inom tandvården får ökad kunskap så de kan upptäcka och veta hur de ska agera när de stöter på människor som utsatts för våld råder inga tvivel om, menar hon.
– Ny forskning visar att våld är vanligare än vi tror och att utsatta drabbas av ohälsa och sjukdom till följd av våld.
Lena Sjöquist Andersson poängterar att det är viktigt att lyfta fram problematiken kring våldsutsatta för att kunna hjälpa.
– Även om en patient svarar »nej, jag är inte utsatt« så är det en viktig signal att vården frågar. Jag vet exempel på de som fått frågan många gånger, som till slut berättar om vad de utsatts för. Det handlar om att synliggöra ett till stora delar dolt folkhälsoproblem.
Elisabeth Glaas
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.