Positiva berättelser ska stärka gravida kvinnor

– Sverige är det land som är säkrats att föda i och ändå är vi det land med mest förlossningsrädsla i världen.
Det säger barnmorskan Cia Sandström som, tillsammans med yogaläraren Maria Östlund, nu samlar in positiva förlossningsberättelser för att publicera på nätet.

Läs mer