Allegiant släcker allt hopp

Recensioner på biofilmen "Allegiant" och den fjärde säsongen av tv-serien "House of Cards".

Läs mer

Vi måste försvara det som färglägger Umeå

Signaturen "Viktor, Carlshem" skickade in en insändare till Umeå tidning där han tar upp att Umeås förändring inte nödvändigtvis är till det bättre. Håller du med Viktor?

Läs mer